Sự thành công của một doanh nghiệp đến từ nỗ lực của tất cả mọi người. Thấu hiểu điều đó, Thagaco luôn ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực của tất cả các thành viên và có chính sách khen thưởng dành cho những nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc. Tháng 06/2020 vừa qua, những gương mặt tập thể đã xứng đáng nhận được giải thưởng đó là :

Ban giải phóng mặt bằng 

Tập thể đánh giá

Tập thể quản lý nhà máy

 

Buổi lễ khen thưởng nhằm động viên, khích lệ các thành viên của Thagaco nỗ lực làm việc, sáng tạo trong công việc và học hỏi hết mình để hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Đây cũng là sự ghi nhận của Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo Thagaco đối với những đóng góp của các thành viên trong sự phát triển chung của cả tập thể.

 

BANG IT