Đến hẹn lại lên, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Thagaco tuyên dương #TOP 12 gương mặt có thu nhập cao tháng 7/2020

 Đây là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng của các bạn trong một tháng qua.

Chúc mừng các bạn.