Ngôi nhà Thagaco và các thành viên sẽ nỗ lực hết mình phát huy tối đa tinh thần tương thân tương ái – giúp đỡ những gia đình hoàn cảnh khó khăn trong, ngoài công ty theo đúng tiêu chí là luôn quan tâm đến người lao động và gia đình họ.

Không để ai ở lại phía sau.

Giúp họ vượt qua mùa đại dịch Covid này và tiếp tục phát triển kinh tế hơn nữa.

Ngày 28/04/2020 chúng tôi đã tới thăm hỏi các hộ gia đình tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa.